Tidlig neutralisation af katte

 

Artikel af Anne Sørensen

Dyrlæge, Fasanvejens Dyreklinik


Med tidlig neutralisation menes, at kastration eller sterilisation foretages, inden katten flytter hjemmefra som ca 12 uger gammel. Operation foretaget efter 14 ugers alderen betegnes ikke som tidlig neutralisation, hvor dette er beskrevet.

De fleste katteracer er sådan udviklet, at de færreste er 2 kg tunge ved 12 ugers alderen.

2 kg er den vægt, hvor man mere trygt kan bedøve katten og foretage indgreb.

Fejler en yngre og lettere killing noget, der kræver bedøvelse, gør vi naturligvis, hvad der er påkrævet, og tager alle de forholdsregler, vi kan og skal.

 

Er vi ikke dygtige nok?

Spørgsmålet stilles, fordi der er avlere, som gerne vil have opereret killinger, som er ganske unge, så de kan sælges som allerede neutraliseret, selvom de vejer væsentligt mindre end 2 kg. Så er dyrlægen måske ikke ”dygtig nok”, hvis ønsket afvises?

 

Mange hjemmesider fra ind- og udland indeholder oplysninger om fordele og ulemper ved tidlig neutralisation. Ofte opremses de fordele, der er for katteinternaterne, med beskrivelse af frygt for, at katteejere glemmer at få killingen opereret, og så er den pludseligt kønsmoden, parrer sig, strinter og bliver svær at leve med. Måske løber den væk, og så har vi flere herreløse katte. Det er en meget forståelig begrundelse.

Men vi anser indgreb på så små killinger for at være potentielt risikable, og venter derfor.

 

Hvad kan der ske? De overlever jo indgrebet og virker friske!

Der er mange typer væv i en lille killing, som ikke er så stærke, og de typer vævsceller, man gerne vil skåne er bl.a. nyreceller, hjerneceller og leverceller.

 

Her er syv gode råd, hvis man er nødt til at operere de helt små killinger:

1: killinger på 1 - 1½ kg skal kun faste ca 3 – 4 timer inden operationen, da deres blodsukker hurtigt falder

2: de skal holdes varme under indgrebet (det bliver alle de dyr, vi bedøver, men med disse meget små killinger er det en større udfordring, da de så hurtigt afkøles, og jo heller ikke må overopvarmes)

3: hunkillinger skal barberes mindst muligt, da et stort felt med vask og afspritning afkøler meget

4: der skal helst benyttes særlige tubus, hvis de intuberes. Ellers må ilttilførsel ske på anden vis. Ved intubering er der risiko for at lædere det tynde epithel i luftrøret.

5: opvågningsmiddel gives så hurtigt som muligt, da narkosen skal vare kortest mulig

6: der skal håndteres og stimuleres til foderoptagelse så hurtigt som muligt, da små killingers blodsukker hurtigt falder til et kritisk niveau. Der er risiko for belastning af leveren, hvis der går for lang tid, før killingen spiser.

7: smertestillende midler skal ekstra nøje overvejes mht type og dosering

 

Vores indstilling på Fasanvejens Dyreklinik står ikke alene. Vi støtter os bl.a. til amerikanske specialisters anbefalinger, og til narkosespecialister på University of Glasow, Skotland. Betænkelighederne er også beskrevet på engelske hjemmesider. FVE (den europæiske sammenslutninger af europæiske dyrlægeforeninger), anbefaler, at privat opdrættede katte venter med neutralisation, men anbefaler dog at undgå ”stray cats” ved at internaterne lader killinger operere, inden de videreformidles.

I danske internater er der forskellige holdninger. Nogle venter med neutralisation til killingen er 6 mdr gammel.

Mange klinikker i Danmark har samme retningslinjer som os på Fasanvejens Dyreklinik.

 

Så tilbage til spørgsmålet: er vi ikke dygtige nok (find en dyrlæge, der kan og vil).

Jo. Vi kan alle lave indgrebene. Men nogle af os vil ikke. Vi venter, til killingerne er stærkere, nemlig når de vejer op mod de 2 kg.