Tidlig neutralisering - hvorfor ikke?

Artikel af dyrlæge Anne Sørensen Fasanvejens Dyreklinik
December 2012

Killinger bliver neutraliseret, når der ikke skal avles på dem. Spørgsmålet er bare, hvor tidligt, man kan forsvare at foretage indgrebet.

Rent praktisk kan man som dyrlæge fjerne hankillingernes testikler, lige så snart man kan føle, de er der. Hunkillinger kan også steriliseres meget tidligt med lidt kirurgisk snilde. Det er et ønske fra mange katteopdrættere, at killingerne er neutraliserede, når de skal ud af huset ved salg, altså ved 12 ugers alderen. På det tidspunkt vejer de typisk 1000 – 1500 gram, alt efter race og genetisk disponering.

Men: det er ikke tilrådeligt at bedøve killingerne, før de vejer ca. 2 kg.

En del dyrlæger er begyndt at praktisere tidlig neutralisation, måske lidt efter pres fra opdrætterne. Dyrlæger i Danmark har ikke været vant til det tidligere. Førhen var det normen, at katten skulle være så gammel som muligt, og mange gik og ventede med indgrebet, indtil katten begyndte at give udtryk for kønsdrift og frustration. Senere hed det sig som en tommelfingerregel, at katten skulle være ca. ½ år gammel. Begrundelsen for at vente var, at man regnede med, hankattens urinrør blev ved at være snævert, hvis man opererede tidligt, og man troede også længe, at tidligt opererede katte ikke voksede nok. Begge dele har vist sig at være forkert. Da der så ikke var medicinske grunde til at vente, blev der et ønske om tidlig neutralisation, så katten kunne sælges som en ”færdig” pakke, vaccineret, opereret og chipmærket.

I USA har man foretaget den tidlige neutralisation længe. Der er dog flere af de store veterinære kattedyrlægesammenslutninger, som nu fraråder det. Forskning har vist, at det faktisk er skadeligt for killingerne, og en operation, som ikke er akut, bør udskydes, til killingen vejer ca. 2 kg. Der er ca. 17% større dødelighed ved narkose af killinger under end over 2 kg. Katteforeningerne har i samarbejde udarbejdet en vejledning, som de anbefaler, katteejerne viser deres dyrlæge inden indgrebet. Dyrlægerne har førhen ikke taget de særlige hensyn, som kan gøre den tidlige neutralisation mere skånsom. Det er formentlig samme situation i Danmark. Anbefalingerne er bl.a.
 1. Faste af killinger under 2 kg skal ikke overstige 4 timer, da deres blodsukker bliver for lavt. 2. Killinger skal vækkes af narkosen så hurtigt som muligt, da blodcirkulationen falder under narkosen, og dermed falder blodtrykket. Det lave blodtryk kan skade de små sarte strukturer i nyrer og lever og bronchier. Desuden forsinkes medicinudskillelsen. 3. Killinger under 2 kg skal holdes varme under narkose og opvågning, men de kan dog let overophedes, så de skal monitoreres mere intenst end større katte. Ved klargøring af hunkillinger skal der klippes så lille felt som muligt, og man skal huske, at rensning skal være med begrænsede mængder af desinfektionsmidler, da fordampningen fra en våd mave køler killingen meget ned. 4. Der skal ikke intuberes, da slimhinden i luftrøret er særdeles sart, men der bør sørges for ilttilførsel via maske eller evt. blot en iltslange lige foran mund og næse. Er narkose med injektionsanæstetika ikke tilstrækkelig, tilføres ilt og narkosegasser via maske. (Intubering anbefales, når man læser anbefalingerne på www.thecatgroup.org.uk, men de nyeste anbefalinger er imod intubering. Der er stærke reflekser i svælget, og spray med lidocain, lokalbedøvelse, overstiger let dosisgrænsen for de små killinger). 5. Hvis indgrebet varer mere end 15 minutter, eller hvis der er opstået blødning på mere end et par ml, bør der tilføres væske med glucose, ca. 10 ml pr kg pr time intravenøst. 6. Killingerne skal nødes til at indtage mad hurtigst muligt efter opvågning. 7. Smertebehandling skal være dækkende, men må ikke overdrives, da de organer, der skal udskille produkterne, endnu ikke er udviklede til det i samme hastighed som hos større katte. Dog skal killinger ved disse tidlige indgreb nødigt have en smertevoldende oplevelse.


 8. I den engelske Thecatgroup anføres, at når man blot iagttager ovenstående råd, så er der ingen problemer med tidlig neutralisation, men den kendsgerning, at man i kredse med katteeksperter ser sig nødsaget til at komme med ovenstående råd fortæller, at det ikke er uden grund, man fra mange sider helt fraråder den tidlige neutralisation.

  I november 2012 afholdt Den Danske Dyrlægeforenings sektion for Hund Kat og Smådyr et kursus med foredragsholderen Dr. Derek Flaherty, RCVS and European Specialist in Veterinary Anaesthesia. Han er en meget respekteret ekspert indenfor narkose. Han var ikke tilhænger af neutralisation tidligere end ca. 2 kg størrelsen. Narkose af så små katte bør efter hans mening kun foretages ved nødvendige indgreb, som ikke kan vente.

  Hermed udtrykkes håbet om, at killingerne i Danmark håndteres sikkert og trygt og bedst muligt, og at både opdrættere og dyrlæger tænker sig meget godt om, og i fællesskab beslutter, hvad man vil udsætte de små killinger for. Jeg skal ikke dømme andre, men på min klinik fastholder vi, at vi kun i nødstilfælde opererer på killinger mindre end ca. 2 kg.

Tilbage